Skip to main content

Start een sponsoractie voor de natuur!

Hoe help jij mee aan het verzorgen van de natuur en het behouden van ons klimaat?

Moeder Natuur heeft veel te voortduren. Er gebeurt veel in de wereld dat wel een stukje beter had gekund. Het plastic drijft in de oceaan, de dieren slikken verkeerde materialen in, de aarde warmt op en bossen en groen verdwijnt langzaam uit de steden.

Start een donatie-actie voor de natuur!

Samen kunnen we opkomen voor de natuur en bijdragen aan een betere wereld. Organiseer een dag waarbij je samen afval van het strand of uit de natuur verwijderd. Of begin een campagne waarbij je fabrieken laat inzien hoe slecht het vervuilen van de lucht is en hoe het anders kan. Dit kost wat tijd en inzet om op te zetten en uit te voeren, maar het zal het zeker waard zijn! Supp.to is goed te gebruiken voor (offline) sponsoracties met evenmenten of activiteiten.
Samenwerken met goede doelen, samen online donaties ophalen
Achterban motvieren online donaties op halen via eigen actieplatform

Bestaande goede doelen

Ook kan je voor bestaande doelen geld inzamelen, goede doelen zoals Greenpeace, Plasticsoup of Natuur & Milieu. Dit zijn sponsoracties die wat minder tijd en inspanning kosten. Je start je donatie-actie op Supp.to, maakt reclame voor jouw actie en haalt donaties binnen. Ook kan je deelnemers werven die via jouw sponsoractie op Supp.to ook donaties ophalen voor jullie gezamenlijke doel.