Skip to main content

Voorwaarden & privacy

Het doel van onze algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van ons platform, ga je akkoord met alle voorwaarden en het privacystatement. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor gebruikers van Supp.to en Sponsor.school en aanverwante donatieplatformen waaronder SteunPresent.nl
Sponsor.school is onderdeel van Supp.to.

Het doel van onze algemene voorwaarden is om jou, de gebruiker van Supp.to, te informeren over de voorwaarden en richtlijnen die we stellen bij het gebruiken van Supp.to. Daarnaast lees je welke gegevens hoe worden verwerkt. Lees de algemene- en privacy voorwaarden goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en we een goede samenwerking hebben.

Heb je ergens vragen over, laat het ons weten. Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Versie 27-03-2023


Algemene informatie en voorwaarden

Cookies

Als je ons actieplatform bezoekt delen wij cookies uit. Dit zijn kleine en tijdelijke tekstbestanden voor jouw computer. Dit zijn functionele en tracerings cookies.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst op jouw computer door onze website dan kan je de cookies uitzetten in de browser van jouw computer. Dit kan er voor zorgen dat het platform op jouw computer niet altijd optimaal werkt.

Wijziging voorwaarden

De inhoud en functies van de website, waaronder de algemene voorwaarden en privacy statement, kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Gebruikers zullen bericht ontvangen als de nieuwe voorwaarden zijn doorgevoerd zodat deze gelezen kunnen worden, mits zij zijn ingeschreven op de nieuwsbrief. Aan de versiedatum is voor iedereen te zien wanneer de algemene voorwaarden en het privacy statement voor het laatst zijn gewijzigd.

Initiatiefnemer Comyoo | creatieve studio

Supp.to is een initiatief van Comyoo I creatieve studio, en is op 01-03-2023 verzelfstandigd in V.O.F. Supp.to, verder genoemd Supp.to 
Supp.to is een actieplatform om individuen en organisaties te helpen om gemakkelijk donaties op te halen voor hun actie.

Aansprakelijkheid

Supp zet zich in om het actieplatform Supp.to goed te laten werken. Ze zijn niet aansprakelijk voor geleden schade door mogelijke uitval van de website door welke reden dan ook. Ook is Supp niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de content op het actieplatform van Supp.to. Misbruik van het platform of inbreuk op intellectueel eigendom van derden kan gemeld worden via info@supp.to waarna wij deze melding actief onderzoeken en eventuele maatregelen zullen nemen.

Geschillen en klachten

Geschillen of klachten kunnen per brief of per e-mail worden doorgegeven onder vermelding van klacht in de titel. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en jouw op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Vragen? Vragen!

We zijn graag open, transparant. Stel gerust jouw vragen zodat we duidelijkheid kunnen bieden waar dit misschien nog niet is. Ook voor suggesties staan wij open.

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens Supp.to

Capitool 42
7521 PL Enschede
Tel. 053-7400 230
E-mail: info@supp.to

V.O.F. Supp.to is geregistreerd onder KVK: 89511441
BTW: NL865005102B01

Contactgegevens Stichting Supporting Together

Capitool 42
7521 PL Enschede
KVK: 82644853

Meer over het doel en de werkzaamheden van Stichting Supporting Together lees je onder geldstromen.

Gebruikers- en actievoorwaarden

Omgangsvormen gewenste content

Wij houden ervan om netjes en respectvol met elkaar om te gaan. Als iedereen dat doet wordt de wereld elke dag een stukje mooier. Onder ‘met elkaar omgaan’ valt onder andere e-mailcontact, het plaatsen van afbeeldingen, het plaatsen van tekst, plaatsen van links naar websites of elke andere vorm van omgang en communicatie. Het gaat bij ongewenste content om teksten en afbeelding met onder andere:

 • illegale activiteiten of doeleinden; en/of;
 • discriminerende inhoud wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; en /of;
 • oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; en/of;
 • content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maakt van anderen; en/of;
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal, pornografische website, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten; en/of;
 • content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of;
 • waarbij kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd, onleesbaar gemaakt, verborgen of gewijzigd; en/of;
 • content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

Mochten we vanuit Supp zien dat er ongewenste content wordt geplaatst zoals hierboven omschreven is, zullen er maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen zijn:

 • verwijderen van content; en/of;
 • verwijderen van de donatie-actie; en/of;
 • verwijderen van het profiel.
 • het niet uitbetalen van opgehaalde donatie
 • en waar onvermijdelijk: het doen van aangifte

Supp.to behoudt het recht om maatregelen te nemen bij ongewenste content die niet valt onder de bovenstaande genoemde punten. Supp.to bepaalt te allen tijden of content wel of niet gewenst is op ons platform Supp.to.

Zie je zelf ongewenste content? Dan horen we dit graag. Wij zullen dit bekijken, beoordelen en de nodige maatregelen nemen.

Gebruik Supp

Als actiestarter, organisatie(beheerder), deelnemer of donateur gebruik je Supp op eigen risico. Supp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebeurtenissen voor, tijdens en na alle soorten evenementen die gekoppeld zijn aan een donatie-actie op Supp.to. Wij ondersteunen bij het opzetten van een donatie-actie, met of zonder deelnemers. Deelname aan een eventueel bijbehorend evenement is op eigen risico.

Supp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beloftes of tegemoetkomingen die door een actiestarters, organisatie, deelnemer of donateur gedaan worden op een pagina van Supp.to.

Acceptatievoorwaarden donatie-actie

Als initiatiefnemer maak je een actiepagina aan voor jouw donatie-actie. We vinden het belangrijk dat door jouw donatie-actie de wereld een stukje mooier wordt. Als Supp zullen we er dan ook op toezien dat er geen acties op Supp.to komen te staan die niet bijdragen aan de visie en missie om de wereld mooier en beter te maken. Supp.to behoudt het recht om te allen tijden te beslissen welke actiepagina wel of niet online op het Supp.to platform komen te staan.

Acties worden altijd gekeurd voor publicatie, waaronder op het rekeningnummer. Supp streeft ernaar zo veel mogelijk acties te koppelen aan het rekeningnummer van een goed doel, stichting en/of ANBI te laten waarvoor de gelden bedoeld zijn in plaats van persoonlijke of particuliere rekeningnummers.

Als Supp.to bepaalt dat een donatie-actie in ons optiek niet bijdraagt aan een betere wereld, dan zullen we hierover de initiatiefnemer informeren. Als we samen niet tot een goede oplossing komen dan moeten we afscheid nemen van elkaar en zal de donatie-actie worden verwijderd of gedepubliceerd van het betreffende actieplatform. Supp.to bepaalt te allen tijden of een actie wel of niet publiek online wordt gezet op het Supp.to platform.

Acceptatievoorwaarden organisatiepagina

Organisaties krijgen de mogelijkheid om een organisatiepagina te starten op Supp.to die in de goede doelen lijst komt te staan. Dit is alleen mogelijk als de organisatie in het bezit is van een kvk-nummer en als missie heeft om de wereld op een (eigen) manier een stukje mooier te maken. Supp.to behoudt het recht om te allen tijden te beslissen welke organisatiepagina’s wel of niet online op het Supp.to platform komen te staan.

Lees hier meer over jouw organisatie op Supp.to.

Beveiliging

Supp.to wil een veilig omgeving bieden waarin donateurs, actiestarters, deelnemers aan acties en organisaties samen de wereld een stuk mooier kunnen maken. Supp neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan. Supp heeft de volgende maatregelen genomen om beveiliging van gegevens te behouden:

 • Beveiligd datacenter.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS gegevensversleuteling. Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan het slotje of ‘https’ in de adresbalk.
 • Anti spam technieken: DKIM, SPF, DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bestemming van gelden

Als actiebeheerder geef je bij het aanmaken van een donatie-actie bestemming van het geld op. Je kan hierbij kiezen uit een door ons goedgekeurde lijst aan goede doelen of een eigen rekeningnummer (IBAN) en bijbehorende naam van de begunstigde invoegen. De begunstigde kan een organisatie zijn, maar dus ook een persoon. Wij én je donateurs vertrouwen erop dat de donaties op de juiste plek terecht komen. Supp is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van donaties die zijn opgehaald via ons actieplatform.

Voltooide en afgerond donaties kunnen niet worden teruggeboekt naar de donateurs. Donateurs zijn verantwoordelijk voor het checken van de publieke actiegegevens of zij wel of niet doneren op de (juiste) actie. Zie ook ‘Acceptatievoorwaarden donatie-actie’.

Geldstromen

Online betalingen worden verwerkt door onze Payment Service Provider. Zij beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Opgehaalde donaties via particuliere acties (zonder koppeling met eigen betaalverwerker) op Supp.to of Sponsor.school worden beheerd op de bankrekening van Stichting Supporting Together. Deze stichting voor derdengelden heeft als enige doel het kortstondig beheren en uitbetalen van donaties en ze veilig te verwerken, volledig gescheiden van de bedrijfsactiviteiten van Supp.to. Vanuit deze stichting worden donaties uitbetaald aan actiestarter of organisatie waarvoor de actie gestart is.

Een actiestarter die, dan wel via zijn eigen organisatie, in het bezit is van een kvk-nummer, heeft de mogelijkheid om de geldstroom via een eigen Mollie-account (betaalverwerker) te laten lopen. Het geld is dan op geen enkel moment in de geldstroom in beheer door Stichting Supporting Together. Het geld gaat van de donateur rechtstreeks naar het Mollie-account van de actiestarter. De algemene voorwaarden van Mollie zijn hierbij van toepassing.

Supp.to is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de besteding van de opgehaalde donaties. Ook is het onder geen enkele manier onze verantwoordelijkheid om gebruikers van ons platform te wijzen op eventuele belastingtechnische gevolgen die komen kijken bij het doen van een donatie of ontvangen van gelden. Meer informatie hierover? Informeer een financieel adviseurs of neem contact op met de Belastingdienst.

Uitbetaling

Uitbetaling worden uiterlijk 14 dagen na de maand waarin donaties zijn opgehaald gedaan. Donaties die in april gedaan zijn op jouw actie, ontvang je dus uiterlijk 14 mei. Bij de koppeling met je persoonlijke Mollie-account gelden er andere uitbetalingstermijnen. Meer hierover lees je op de tarievenpagina.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen opgehaalde donaties een bepaald termijn te bevriezen en dus langer vast te houden bij vermoeden van misbruik van het platform. Indien nodig zullen wij de nodige maatregelen nemen en de actiestarter hierover informeren.

Kosten en tarieven

We hanteren heldere tarieven per donatie voor het gebruik van Supp. De betaling van de dienst geschiedt doordat we op elke donatie een klein bedrag inhouden. Je ontvangt in ruil voor deze kleine vergoeding per donatie alle functionaliteiten zoals ze beschikbaar zijn op Supp.to.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde tarieven van transacties en abonnementen te wijzigingen. Gebruikers van Supp worden minimaal 5 werkdagen van te voren op de hoogte gesteld.

Privacy

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die je opslaat in je account op Supp.to zijn van jou. We vragen je dan ook om de juiste gegevens en ook jouw gegevens te vermelden en niet die van een ander. Met persoonlijke gegevens bedoelen wij:

 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Naam begunstigde bij het IBAN
 • Wachtwoord
 • Jouw profielfoto*
 • Geboortedatum
 • Shirtmaat
 • Geslacht

* Deze gegevens zijn publiek zichtbaar op ons actieplatform.

Het is afhankelijk van de situatie welke persoonlijke gegevens er van je worden gevraagd. Ons platform is ingericht rondom het principe ‘Privacy by design’. Daarom vragen we standaard zo weinig mogelijk gegevens uit. Een actiestarter of organisatie kan kiezen om meer gegevens uit te vragen als zij daarvoor een gerechtvaardigd doel hebben.

Foto’s

Jouw profielfoto en andere foto’s om bijvoorbeeld je actiepagina of organisatiepagina mee te vullen, worden door jou geüpload. Deze zich publiek online zichtbaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kopiëren en gebruiken van deze foto’s door anderen internetgebruikers om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit risico is altijd aanwezig bij het plaatsen van afbeeldingen op internet.

Wachtwoord

Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Alle wachtwoorden worden versleuteld zodat deze ook niet door hackers achterhaald kunnen worden. Als Supp-gebruiker ben je verantwoordelijk voor je eigen wachtwoord en om dit geheim te houden. Deel onder geen enkele situatie geen account en dus inloggegevens met elkaar. Kies altijd een uniek wachtwoord op ons actieplatform dat je nergens anders gebruikt.

Indien je als beheerder van een organisatiepagina iemand anders ook toegang wil geven tot die pagina en bijbehorende acties, nodig die persoon dan uit als medebeheerder en deel nooit inloggegevens met anderen.

Organisatiegegevens

Bij het aanmaken van een organisatiepagina vragen we de volgende gegevens van je organisatie uit:

 • Naam organisatie
 • Toelichting (eigen tekst, bijvoorbeeld missie of visie)
 • Url van je organisatiepagina op Supp.to (wordt gegenereerd en is aan te passen)
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats en land)
 • Telefoonnummer
 • Website
 • KvK nummer (of organisatieregistratienummer als je bedrijf in het buitenland geregistreerd is)
 • Of je organisatie een ANBI status of een CBF keurmerk heeft

Overige gegevens

Met overige gegevens die je vermeldt bedoelen wij alle informatie die je verstrekt over jouw actie en om jouw actiepagina vorm te geven.

Anoniem doneren

Als donateur kan je gegevens achterlaten bij het doneren aan een donatie-actie. Je gegevens zijn zichtbaar voor de platformeigenaren (Supp.to), de actiestarter en (indien van toepassing) de deelnemer waarop je doneert.

Bij het doen van de donatie wordt er gevraagd of jouw naam en bericht publiekelijk zichtbaar mag zijn. Indien de donateur hier ‘nee’ kiest, is de naam en het bericht niet publiek te zien op de actiepagina. De actiestarter, platformeigenaar (Supp.to) en eventuele deelnemer waarop je doneert kunnen je naam en bericht wel zien.

Wij vragen minimale gegevens van donateurs om ze te kunnen informeren over de gelukte donatie aan aan een donatie-actie. Indien nodig of gewenst kan de actiestarter of deelnemer contact opnemen met de donateur. Wij zijn op geen enkel vlak aansprakelijk voor dat wat de donateurs na afloop van donatie krijgt toegestuurd door de actiestarter.

Bij het plaatsen van een bericht verwachten wij van de donateur en schrijver dat dit bericht opbouwend is. Als de content niet in lijn is met het genoemde onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’ zullen er maatregelen volgen zoals genoemd zijn onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij van Supp gebruiken de persoonlijke gegevens, de organisatiegegevens en overige gegevens…:

 • om een account op Supp te houden voor je
 • om jouw actiepagina vorm te geven en in te vullen op Supp.to;
 • om indien van toepassing je organisatiepagina vorm te geven en in te vullen;
 • om je persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om je eigen campagnewebsite verder vorm te geven en er meer uit te halen;
 • om je via nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuwsitems, ontwikkelingen, nieuwe functies en inspiratieverhalen rondom Supp.to en fondsenwerving (je kan je te allen tijde afmelden)
 • om je via automatische mails op de hoogte te houden van gelukte acties in ons systeem, zoals publicatie van actie(s), deelname aan acties of gelukte donatie(s);
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via onze social media;
 • om jouw donatie-actie eventueel te promoten via nieuwsbrieven van Supp;
 • om je te bereiken als er iets misgaat met jouw gegevens of met de website;
 • om de geworven donaties over te maken die zijn gedoneerd aan jouw donatie-actie en je daarover per mail te informeren;
 • om de organisatie of het doel waarvoor de actie gestart is, op de hoogte te brengen van jouw actie, deelname of donatie;

Gegevens verwijderen

Je kan te allen tijde opvragen welke gegevens wij van jou hebben. Er is de mogelijkheid om je account en alle bijbehorende gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Samenwerkingspartners

De volgende organisaties werken wij mee samen in de vorm van systeem of programma gebruik, inladen van gegevens, verwerken van gegevens. Al deze organisaties bezitten hun eigen voorwaarden en privacystatement die van toepassing zijn.

 • Stichting Supporting Together (derdengeldenrekening en uitbetaling donaties)
 • Root.nl (serverbeheer)
 • Elasticemail (om automatische mails te versturen zoals ‘donatie gelukt’ of ‘bevestig je Supp-account’)
 • Mailchimp (om je de nieuwsbrief te kunnen sturen met tips, inspiratie en het laatste nieuws)
 • Hostface (om je indien nodig een overzicht te sturen van ontvangen donaties)
 • Google Analytics voor het volgen en in kaart brengen van bezoekersstromen
 • AddThis voor het mogelijk maken van delen van de projectpagina’s op social media
 • YouTube en Vimeo voor het tonen van video’s van projecten
 • CloudFlare voor het inladen van afbeeldingen en stijlbestanden
 • Google Apis voor het inladen van fonts
 • Teamwork.com voor het doen van projectmanagement en het afhandelen van supportvragen
 • Google G-Suite voor het opslaan van documenten en email / agenda faciliteiten
 • Windows besturingssystemen voor lokale opslag
 • Mollie Payments B.V. voor het verwerken van betalingen
 • Chatify / Pubblio – voor het inladen van helpdesk chat functie
 • Pusher – voor het verzenden van notificaties